Stepotundra - ekosystém vrcholu doby ledové

Lecturers: Milan Chytrý
Během posledního chladného výkyvu doby ledové před asi 20 tis. lety bylo klima nezaledněné části Evropy a severní Asie nejen chladné, ale také extrémně suché. Fosilní data z tohoto období ukazují, že v obrovském území od západní Evropy po Aljašku převládala rostlinná a živočišná společenstva tvořená zvláštní směsí druhů arktické tundry a jižní stepi. Podobný ekosystém, označovaný jako stepotundra nebo mamutí step, nebyl ze současnosti znám, a proto byly představy o jeho struktuře a funkci velmi mlhavé. Při ekologickém výzkumu hor jižní Sibiře jsme objevili a prozkoumali soudobou stepotundru, která sdílí mnoho společných vlastností s ekosystémem vrcholné doby ledové. Tato moderní analogie nám dává možnost nahlédnout, jak mohla vypadat a fungovat naše příroda v době maximálního rozšíření kontinentálních ledovců.

Video:

Loading the player ...