Klimatický systém Země

Lecturers: Taťána Míková
Základní charakteristiky a procesy, ovlivňující faktory a historie. Kde končí počasí a začíná klima. Skleníkový efekt. Sledování proměn klimatu v minulosti a dnes.