Babylonská matematika

Lecturers: Petr Kůrka
Matematika nevznikla až teprve v antickém Řecku. Byla již rozvinutou vědou ve Starobabylonské říši (2000 BC. - 1600 BC.). V řeckých matematických textech je babylonský vliv jasně patrný. To dokládá Joran Friberg ve své knize "Amazing Traces of a Babylonian Origin in Greek Mathematics", World Scientific 2007.

Video:

Loading the player ...