Trendy v biosémiotice

Venue: CTS, Husova 4, Praha 1, 3. patro
Lecturers: Anton Markoš
Biosémiotika je odnoží Peirceovské sémiotiky druhé poloviny 20. století - klade si za cíl poukázat na sémiotickou povahu živých bytostí, jako pohled alternativní k fyzikalismu klasické biologie. Uvedu některé postřehy z letošních Gatherings in Biosemiotics v Praze, pak se budu zabývat dvěma proudy, které jakoby trhaly "hnutí" vedví. Jedním je snaha některých biologů proměnit biosémiotiku ve standardní vědu (M. Barbieri); druhým vývoj sémiotiky, která chce být "filosofií postmodení doby" (J. Deely). Semináře bych rád využil k tomu, abych nahodil některé problémy a pak v diskusi naslouchal názorům z pléna