Staroanglický Béowulf a finská Kalevala, dva možné tvary literárního eposu

Lecturers: Jan Čermák
Improvizované vystoupení se bude zabývat morfologií eposu jako literárního žánru. Materiál k pozorování poskytne Béowulf (jediný rukopis kolem r. 1000) a Kalevala (1849). Shody a rozdíly mezi oběma texty a jejich kulturně-historickým pozadím poslouží k formulaci obecnějších postřehů o rysech žánru, zejména jeho funkci, genezi, dějové struktuře, resp. úloze prostoru, času a postavy v něm.

Video:

Loading the player ...