Město - venkov - krajina

Bezprecedentní prostorový i populační růst měst a míra jejich vlivu na Zemi představují důležité rysy antropocénu. Mění se ale i venkov a volná krajina, které s městy dohromady vytvářejí jeden sídelní systém, na lokální i globální úrovni provázaný dopravními sítěmi, toky věcí, lidí i peněz a administrativně-právními vztahy. Místa člověka a přírody se čím dál více prostupují – studujeme městskou divočinu i suburbanizaci. Zabýváme se otázkou, jak se krajina v čase zabydluje, jak se utváří její smysl, paměť.

Na výzkumu v této oblasti se podílejí: Cyril Říha (koordinátor), Radan Haluzík, Karolína Pauknerová, Michal Ajvaz, Jindřich Prach, Zdeněk Konopásek a Václav Cílek.

Výběr reprezentativních publikací:

Radan Haluzík (ed.) a kol., Město naruby: vágní terén, vnitřní periferie a místa mezi místy, Academia: Praha 2020.

Martin Hejl – Lenka Hejlová – Cyril Říha et al., 2x100 mil. m2. Atomized modernity. On the architecture of large housing complexes in Czechoslovakia 1914–2014, Kolmo: Praha 2014.

Radan Haluzík, Self-Made Men – Architects of the Self: The New Houses and New Landscapes of the Western Balkans, Český lid/ Czech Ethnological Journal 109, 3/2022, s. 299–327.

Karolína Pauknerová, Krajina mezi pamětí a zapomínáním, Karolinum: Praha 2020.

Michal Ajvaz, Co je „pražskost“? (Praha teki naru mono wa nanika?), Bungei, 2016, spring, s. 328–337.

Cyril Říha – Zdeněk Konopásek – Jindřich Prach – Jaroslav Obermajer, Jak stavět v CHKO: Od předpisu k praxi, Ochrana přírody 76, 4/2021, s. 43–47.