Prof. RNDr. Petr Kůrka, CSc.

Petr Kůrka

E-mail: kurka@cts.cuni.cz

Osobní webové stránky: http://www.cts.cuni.cz/~kurka

Petr Kůrka (1949) vystudoval matematiku v roce 1972 a do roku 1990 působil ve Středisku Biomatematiky FgÚ ČSAV, kde vyvíjel matematické modely v biologii. Poté působil na Matematicko-fyzikální fakultě UK, kde přednášel logiku, teorii informace a teorii dynamických systémů. Napsal jednu monografii a přes 40 odborných článků o složitosti dynamických systémů, symbolické dynamice, celulárních automatech a číselných soustavách.


Pro další publikace přejděte do vyhledávání publikací - zde