Mgr. Eliška Bohdalková

Eliška Bohdalková
Je studentkou ekologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se gradienty biodiverzity a jejími prediktory, konkrétně pak vztahem mezi počtem druhů organismů a jejich abundancí a rovnovážnou teorií dynamiky diverzity.

Aktuální granty (člen řešitelského týmu):

Rovnovážná teorie dynamiky biologické rozmanitosti - makroekologická perspektiva [detail]

2020 - 2024, GA ČR EXPRO 20-29554X komise č. EX5


Pro další publikace přejděte do vyhledávání publikací - zde