RNDr. Jan Novák, Ph.D.

Jan Novák
Vystudoval botaniku na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích. Zabývá se vývojem vegetace a krajiny ve čtvrtohorách a to především pomocí antrakologické analýzy. Pozornost věnuje také ekologii rostlinných společenstev, včetně jejich sukcesí. Účastnil se řady projektů zaměřených na čtvrtohorní vývoj vegetace, enviromentální archeologii a sukcesi vegetace.

Vybrané publikace:

Abraham, Vojtěch; Man, M.; Theuerkauf, Martin; Pokorný, Petr; Bobek, Přemysl; Novák, Jan (2023): Spatially explicit, quantitative reconstruction of past vegetation based on pollen or charcoal data as a tool for autecology of trees.

Landscape Ecology 38: 1747-1763.

Pokorný, Petr; Bobek, Přemysl; Šída, Petr; Novák, Jan; Ptáková, M.; Walls, Matthew (2022): Managing wilderness? Holocene-scale, human-related disturbance dynamics as revealed in a remote, forested area in the Czech Republic.

The Holocene 32:584-596.

Ptáková, M.; Pokorný, Petr; Šída, Petr; Novák, Jan; Horáček, Ivan; Juřičková, Lucie; Meduna, Petr; Bezděk, A.; Myšková, E.; Walls, Matthew; Poschlod, P. (2021): From Mesolithic hunters to Iron Age herders: a unique record of woodland use from eastern central Europe (Czech Republic).

Vegetation History and Archaeobotany 30:269–286.

Novák, Jan; Abraham, Vojtěch; Šída, Petr; Pokorný, Petr (2019): Holocene forest transformations in sandstone landscapes of the Czech Republic: Stand-scale comparison of charcoal and pollen records.

The Holocene 29(9):1468-1479.

Svoboda, Jiří; Pokorný, Petr; Horáček, Ivan; Sázelová, S. ; Abraham, Vojtěch; Divišová, Michaela; Ivanov, Martin; Kozáková, R.; Novák, Jan; Novák, M.; Šída, Petr; Perri, Angela (2018): Late Glacial and Holocene sequences in rockshelters and adjacent wetlands of Northern Bohemia, Czech Republic: Correlation of environmental and archaeological records.

Quaternary International. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2017.05.009

Šamonil, Pavel; Moravcová, Alice; Pokorný, Petr; Žáčková, Pavla; Kašpar, Jakub ; Vašíčková, Ivana; Daněk, Pavel; Novák, Jan; Hájková, Petra; Adam, Dušan (2018): The disturbance regime of an Early Holocene swamp forest in the Czech Republic, as revealed by dendroecological, pollen and macrofossil data.

Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 507:81-96.

Pokorný, Petr; Novák, Jan; Šída, Petr; Divišová, Michaela; Kozáková, R.; Abraham, Vojtěch (2017): Vývoj vegetace severočeských pískovcových území od pozdního glaciálu po střední holocén.

In: Svoboda J.A. (ed.), Mezolit severních Čech II. Komplexní výzkum skalních převisů na Českolipsku a Děčínsku, 2003-2015. Dolnověstonické studie, sv. 22, Archeologický ústav AVČR, Brno, v.v.i. Pp. 11-37.

Houfková, P.; Bešta, T.; Bernardová , A.; Vondrák, D.; Pokorný, Petr; Novák, Jan (2016): Holocene climatic events linked to environmental changes at Lake Komořany Basin, Czech Republic.

The Holocene 27:1132-1145.

Novák, Jan; Abraham, Vojtěch; Kočár, P.; Petr, L.; Kočárová, R.; Nováková, K.; Houfková, P.; Jankovská, Vlasta; Vaněček, Z. (2016): Middle- and upper-Holocene woodland history in central Moravia (Czech Republic) reveals biases of pollen and anthracological analysis

The Holocene doi: 10.1177/0959683616660166

Nerudová, Z.; Doláková, Z.; Novák, Jan (2016): New information augmenting the picture of local environment at the LGM/LGT in the context of the Middle Danube region

The Holocene 26: 1345-1354

Novák, Jan; Svoboda, Jiří; Šída, Petr; Prostředník, Jan; Pokorný, Petr (2015): A charcoal record of Holocene woodland succession from sandstone rock shelters of North Bohemia.

Quaternary International 366: 25–36 doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2014.08.042

Svoboda, Jiří; Hladilová, Š.; Horáček, Ivan; Kaiser, J.; Králík, M.; Novák, Jan; Novák, M.; Pokorný, Petr; Smolíková, L.; Zikmund, T. (2015): Dolní Věstonice IIa: Gravettian microstratigraphy, environment, and the origin of baked clay production in Moravia.

Quaternary International 359-360:195-210

Pokorný, Petr; Chytrý, Milan; Juřičková, Lucie; Sádlo, Jiří; Novák, Jan; Ložek, Vojen (2015): Mid-Holocene bottleneck for central European dry grasslands: Did steppe survive the forest optimum in northern Bohemia, Czech Republic?

The Holocene 25: 716-726

Bešta, T.; Novák, Jan; Dreslerová, D.; Jankovská, Vlasta; Bernardová , A.; Lisá, Lenka; Valentová, D. (2015): Mid-Holocene history of a central European lake: Lake Komořany, Czech Republic

Boreas 44: 563-574

Novák, Jan; Trotsiuk, V.; Sýkora, O.; Svoboda, M.; Chytrý, Milan (2014): Ecology of Tilia sibirica in a continental hemiboreal forest: an analogue of a glacial refugium of broad-leaved temperate trees?

The Holocene 24(8): 908–918

Petr, Libor; Sádlo, Jiří; Žáčková, Pavla; Lisá, Lenka; Novák, Jan; Rohovec, J.; Pokorný, Petr (2014): Late-Glacial and Holocene Environmental History of an Oxbow Wetland in the Polabí Lowland (River Elbe, Czech Republic); a Context-Dependent Interpretation of a Multi-Proxy Analysis.

Folia Geobotanica 49(2): 137-162

Pokorná, Adéla; Houfková, P.; Novák, Jan; Bešta, T.; Kovačiková, L.; Nováková, K.; Zavřel , J. ; Starec, Petr (2014): The oldest Czech fishpond discovered? An interdisciplinary approach to reconstruction of local vegetation in mediaeval Prague suburbs

Hydrobiologia 730: 191-213

Novák, Jan; Lisá, Lenka; Pokorný, Petr; Kuna, M. (2012): Charcoal analyses as an environmental tool for the study of Early Medieval sunken houses infills in Roztoky near Prague, Czech Republic.

Journal of Archaeological Science 39: 808-817

Novák, Jan; Sádlo, Jiří; Svobodová, H. (2012): Unusual vegetation stability in a lowland pine forest area (Doksy region, Czech Republic)

The Holocene 22: 947-955

Meduna, Petr; Sádlo, Jiří; Novák, Jan (2010): Archeologie (nejen) středověké krajiny, aneb o Bezdězském lese

Živá archeologie 11: 87-91

Novák, Jan; Petr, L.; Treml , V. (2010): Late-Holocene human-induced changes to the extent of alpine areas in the East Sudetes, Central Europe

The Holocene 20: 895-905