RNDr. Josef Moural, CSc.

Moural, Josef

E-mail: moural@cts.cuni.cz

Telefon: +420 224 491 556

Specializace: fenomenologie (především Husserl, Heidegger, Patočka), dějiny filosofie (Platon, Hume, Kant)


Pro další publikace přejděte do vyhledávání publikací - zde