Petr Bob

  • 1997 ukončení studia na Přírodovědecké fakultě University Karlovy v oboru biologie. V roce 2000 RNDr. v oboru teoretická biologie.
  • 2001 akreditovaný psychoterapeutický výcvik v hypnóze (u Prof. Dr. S. Kratochvíla, CSc.) 100 hodin.
  • 2002 mezinárodní akreditovaný výcvik ve stresovém managamentu.
  • 2004 akreditovaný psychoterapeutický výcvik v systemické psychoterapii 750 hodin.
  • 2002 ukončení doktorského studia psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy university v Brně (Ph.D.)
  • 2003 ukončení doktorského studia v oboru neurovědy na 1. lékařské fakultě University Karlovy (Ph.D.).

Pro další publikace přejděte do vyhledávání publikací - zde