Mgr. Jan Paleček

Paleček, Jan

E-mail: janpalecek@centrum.cz

Telefon: +420 221 183 527

Vystudoval Fakultu sociálních věd, obor sociologie (Mgr. 2004).V občanském sdružení Fokus Praha pracoval s duševně nemocnými lidmi v chráněném bydlení (1995-2002). Byl ředitelem Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví (2001-2004). V Centru pro rozvoj péče o duševní zdraví koordinoval pracovní skupinu pro chráněné bydlení (1999-2000) a podílel se na výzkumných projektech v psychiatrické péči (2002-2004). Výzkumným pracovníkem CTS je od roku 2005. Studuje sociologicky psychiatrickou a pastorační praxi.

Pro další publikace přejděte do vyhledávání publikací - zde