Jan Smyčka

Jan Smyčka
Jan Smyčka vystudoval botaniku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a evoluční biologii na Univerzitě v Grenoblu (Université Grenoble Alpes). V rámci svojí doktorské práce v Laboratoři horské ekologie v Grenoblu (Laboratoire d’Ecologie Alpine) zkoumal evoluční historii evropské horské flóry, především proces vzniku a přežívání druhů během dob ledových.

V současné době se zabývá předpověditelností vzniku a zániku druhů v čase, napříč geografickými a taxonomickými systémy. Jeho oblíbeným předmětem studia jsou i nadále hory a jejich biota.

Jan Smyčka na Google Scholar

Aktuální granty (člen řešitelského týmu):

Rovnovážná teorie dynamiky biologické rozmanitosti - makroekologická perspektiva [detail]

2020 - 2024, GA ČR EXPRO 20-29554X komise č. EX5


Pro další publikace přejděte do vyhledávání publikací - zde