Jiří Reif

Mgr. Jiří Reif (1980) se v Centru pro teoretická studia UK a na kateře zoologie PřF UK zabýval ekologií ptačích společenstev a migrací ptáků.

Vybrané publikace:

Storch, David; Koleček, J.; Keil, Petr; Vermouzek, Zdeněk; Voříšek, Petr; Reif, Jiří (2023): Decomposing trends in bird populations: Climate, life histories and habitat affect different aspects of population change.

Diversity & Distributions 29: 572-585.

Telenský, Tomáš ; Klvaňa, Petr ; Jelínek, Miroslav; Cepák, Jaroslav; Reif, Jiří (2020): The influence of climate variability on demographic rates of avian Afro-palearctic migrants

Nature Sci Rep.

Hanzelka, Jan; Telenský, Tomáš ; Reif, Jiří (2015): Patterns in long-term changes of farmland bird populations in areas differing by agricultural management within an Eastern European country.

Bird Study, 62, 315–330.

Flousek, Jiří; Telenský, Tomáš ; Hanzelka, Jan; Reif, Jiří (2015): Population Trends of Central European Montane Birds Provide Evidence for Adverse Impacts of Climate Change on High-Altitude Species.

PLOS ONE, 10, e0139465.

Reif, Jiří; Prylová, Kristýna; Šizling, Arnošt L.; Vermouzek, Zdeněk; Šťastný, Karel; Bejček, Vladimír (2013): Changes in bird community composition in the Czech Republic from 1982 to 2004: increasing biotic homogenization, impacts of warming climate, but no trend in species richness.

Journal of Ornithology, 154:359–370.

Šizling, Arnošt L.; Kunin, William, E.,; Šizlingová, Eva; Reif, Jiří; Storch, David (2011): Between geometry and biology: the problem of universality of the species-area relationship.

American Naturalist, 178:602-611.

Reif, Jiří; Telenský, Tomáš ; Šťastný, Karel; Bejček, Vladimír ; Klvaňa, Petr (2010): Relationships between winter temperature and breeding bird abundance on community level: importance of interspecific differences in diet.

Folia Zoologica, 59, 313–322.

Šizling, Arnošt L.; Storch, David; Reif, Jiří; Gaston, Kevin (2009): Invariance in species-abundance distributions

Theoretical Ecology, 2: 89-103, doi 10.1007/s12080-008-0031-3.

Šizling, Arnošt L.; Šizlingová, Eva; Storch, David; Reif, Jiří; Gaston, Kevin (2009): Rarity, commonness and the contribution of individual species to species richness patterns

American Naturalist 174: 82-93.

Šizling, Arnošt L.; Storch, David; Šizlingová, Eva; Reif, Jiří; Gaston, Kevin (2009): Species-abundance distribution results from a spatial analogy of central limit theorem

Proceedings of the National Academy of Sciences of the U.S.A., 106: 6691-6695.

Reif, Jiří; Šťastný, Karel; Telenský, Tomáš ; Bejček, Vladimír (2009): Srovnání změn početnosti hojných druhů ptáků zjištěných na základě síťového mapování s údaji z Jednotného programu sčítání ptáků v České republice.

Sylvia 45: 137–150.

Reif, Jiří; Storch, David; Šímová, Irena (2008): The effect of scale-dependent habitat gradients on the structure of bird assemblages in the Czech Republic

Acta Ornithologica, 43/2, 197-206.

Storch, David; Šizling, Arnošt L.; Reif, Jiří; Polechová, Jitka; Šizlingová, Eva; Gaston, Kevin (2008): The quest for a null model for macroecological patterns: geometry of species distributions at multiple spatial scales

Ecology Letters ,11: 771-784.