Petra Stehlíková

Stehlíková, Petra
Studium filosofie na FF UK v Praze (Mgr. 1996). Poté odborná pracovnice ve FLÚ AVČR, knihovnice v Národní knihovně ČR. Od r. 2001 zaměstnána v Archivu Jana Patočky.

Pro další publikace přejděte do vyhledávání publikací - zde