Mgr. Tomáš Telenský, Ph.D.

Tomáš Telenský
Ornitolog a ekolog. Zabývá se populační ekologií ptáků, zejména demografií, příčinami změn početnosti a modelováním jejich rozšíření.

Původně vystudoval informatiku na Matematicko-fyzikální fakultě UK a nějakou dobu pracoval v komerční sféře. Poté se rozhodl stát ornitologem a pracoval nejprve v neziskovém sektoru (České společnosti ornitologické), poté vystudoval doktorát na Přírodovědecké fakultě UK.

Kromě akademického výzkumu se spolupodílel na tvorbě dvou atlasů hnízdního rozšíření ptactva, kde uplatnil své statistické dovednosti v rozvoji nových metod statistického modelování rozšíření ptactva. Pořádal ornitologické vycházky pro veřejnost.

Tomáš Telenský na ORCID

Tomáš Telenský na ResearchGate

Pro další publikace přejděte do vyhledávání publikací - zde