doc. Cyril Říha, Ph.D.

Cyril Říha
Cyril Říha vystudoval filosofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Kromě CTS působí též jako docent na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Je členem řady odborných či hodnotících komisí, mj. Umělecké a vědecké rady Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci, Expertní hodnoticí komise programu TAČR SIGMA či rady projektu „Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97“.

Odborně se zaměřuje na témata standardizace v architektuře a urbanismu 20. století (mj. spolueditoval knihu “Husákovo 3+1. Bytová kultura 70. let”; podílel se na expozici „2x100 mil. m2“ na 14. mezinárodním bienále architektury v Benátkách). Dále na makroskopické analogie mezi biologickými a urbánními systémy, na spontánní neplánované procesy v současných městech (mj. jako spoluautor knihy o vágních prostorech) a na problematiku stavění v chráněných krajinných oblastech (projekt TAČR). V CTS dlouhodobě koordinuje čtvrteční semináře.

Aktuální granty (řešitel):

Regulace stavební činnosti v chráněných krajinných oblastech (CHKO) [detail]

2020 - 2023, TAČR ÉTA TL03000439


Pro další publikace přejděte do vyhledávání publikací - zde