RNDr. František Slanina, CSc.

Slanina, František

E-mail: slanina@fzu.cz

Osobní webové stránky: http://www.fzu.cz/~slanina/

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Ve Fyzikálním ústavu AV ČR v Praze a v CTS se zabývá počítačovým modelováním komplexních jevů.

Pro další publikace přejděte do vyhledávání publikací - zde