Mgr. Arnošt L. Šizling, Ph.D.

Arnošt Šizling
Arnošt L. Šizling je ekolog zkoumající obecné principy, které formují biologickou diverzitu. Jeho univerzitní tréning v matematice, fyzice (MFF UK) a ekologii (PřF UK) je výhodou jeho transdisciplinárního přístupu. A.L.Š. získal zkušenosti s výzkumem na University of Sheffield (2 roky), Sun Yat-Sen University (6 měsíců), Inland Norway University of Applied Sciences (3 měsíce), AOPK (3 roky), and Archeologickém Ústavu AV ČR (1 rok).

Své zkušenosti předává studentům v kurzech matematiky pro biology na PřF UK.

Mezi jeho zahraniční spolupracovníky patří především profesoři E. Tjørve (Norsko), F. He (Kanada) a W.E. Kunin (UK). Jeho výzkum v ekologii se soustředí především na nové metody detekce a makroekologické patrnosti (patterns) jak v čase tak prostoru. A.L.Š. se podílel na rozvoji geometrického myšlení v ekologii a principech taxonové a plošné invariance. Základní myšlenka tohoto přístupu je, že ekolog vstupuje do světa geometrie v okamžiku, kdy nakreslí mapu areálu rozšíření nějakého druhu, nebo graf závislosti měřených veličin, a že ekologická pravidla jsou buď odvozená, nebo univerzální napříč taxony. Jeho výzkum antropocénu zahrnuje dopad lidských aktivit na ekologii společenstev během Holocénu. Jeho účast na českém polárním výzkumu Univerzity Karlovy se soustřeďuje na pravidla, která formují společenstva mikrobů na povrchu ledovce, s myšlenkou, že tato společenstva jsou pravděpodobně nejjednodušší ekologická společenstva na zemi.

Aktuální granty (člen řešitelského týmu):

Rovnovážná teorie dynamiky biologické rozmanitosti - makroekologická perspektiva [detail]

2020 - 2024, GA ČR EXPRO 20-29554X komise č. EX5


Pro další publikace přejděte do vyhledávání publikací - zde