Prof. RNDr. Bedřich Velický, CSc.

Velický, Bedřich
Prof. Velický studoval v letech 1955–1960 teoretickou fyziku na MFF UK. V roce 1966 předložil a obhájil disertaci (školitel E. Antončík) a vědecká hodnost CSc. mu byla udělena Kolegiem fyziky ČSAV. V roce 1998 se habilitoval jako docent obecné fyziky na Masarykově univerzitě; v roce 2000 byl jmenován profesorem UK pro fyziku – teoretickou fyziku; v roce 2001 byl jmenován profesorem MU pro teoretickou a obecnou fyziku.
B. Velický nastoupil v r. 1960 na Ústav fyziky pevných látek ČSAV v Praze (později Fyzikální ústav ČSAV); kde byl postupně vedoucím teoretické skupiny a optické skupiny, oddělení polovodičů; oddělení teoretické fyziky. Působil také jako vedoucí vědecký pracovník na Katedře polovodičů MFF UK a na Katedře teoretické fyziky Masarykovy University v Brně. Od roku 1999 pracuje v CTS jako vědecký pracovník se zaměřením na filozofii a historii přírodních věd. Od roku 2001 je vedoucím oddělení teorie na Katedře fyziky kondenzovaných látek MFF UK.

Pro další publikace přejděte do vyhledávání publikací - zde