Ing. Eva Šizlingová

Eva Šizlingová
Je odbornicí na databáze a počítačové modelování, se zkušeností z komerčních firem. Spoluautorka několika makroekologických publikací s dvouletou praxí jako hostující výzkumník na University of Sheffield ve Velké Británii. Pod vedením L. Juřičkové získala zkušenosti s terénním sběrem malakologických vzorků. Programuje nástroje pro makroekologické analýzy, analyzuje data a dohlíží na strukturu ekologických databází a správnost dat v nich uložených. Mimo to spravuje webové stránky ‘ecology.cts.cuni.cz’, účastní se terénních prací a makroekologické syntézy výsledků.

Pro další publikace přejděte do vyhledávání publikací - zde