Mgr. Jaroslava Varella Valentová, Ph.D.

(Také Jaroslava Valentová)

Jarka Valentová

E-mail: valentova@cts.cuni.cz

Telefon: +420 221 183 538

Oborové zakotvení: evoluční antropologie, etologie člověka, evoluční psychologie.

Odborné zájmy:

(1) Sexuální orientace: proximátní a ultimátní příčiny, mezikulturní aspekty, souvislost s pohlavně atypickými znaky, přisuzování sexuální orientace, výběr partnera u homosexuálních jedinců, partnerská dynamika stejnopohlavních párů

(2) Lidská sexualita, atraktivita a výběr partnera: historie výzkumu sexuality; evoluční teorie lidské sexuality; mezikulturní aspekty atraktivity a sexuálního chování; mezipohlavní rozdíly v sexualitě; hlasová, obličejová a behaviorální atraktivita; faktory ovlivňující spokojenost v partnerství: homogamie X komplementarita a partnerská hierarchie

(3) Evoluční psychiatrie: norma a nenorma, lékařské a biologické pojetí deviací, klasifikace duševních poruch podle evolučních teorií, adaptivní hledisko duševních poruch

(4) Souvislost kultury a přírody: biologická a kulturní koevoluce, souvislosti naučeného a vrozeného

Vzdělání: 2006-2010: Ph.D. z Antropologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze; 2008-2009: stáž na Katedře psychologie, Northwestern University, Evanston, Chicago, USA; 2004–2006: Mgr. z Antropologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze, Katedra obecené antropologie, specializace: Etologie člověka; 2000–2004: Bc. ze Studia všobecné vzdělanosti, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze

Zaměstnání: Od r. 2013 výzkumný pracovník Centra pro teoretická studia (CTS) Univerzity Karlovy v Praze a Akademie věd ČR; 2010-2013 postdoktorská pozice v CTS UK;  2009-2011 výzkumný pracovník, Katedra Antropologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze, ČR (v současnosti externí vyučující tamtéž)

Mezikulturní výzkumy: 2013 - mezikulturní výzkum atraktivity zpěvu a tance, a  partnerských preference homosexuálních mužů a žen - Univerzita v Brasília (UnB), Brazílie; 2012 - Výzkum poměru pohlaví u umělců - Praha (ČR), Bratislava (Slovensko), Vídeň (Rakousko), Budapešť (Maďarsko), Bukurešť (Rumunsko) 2011-2012 – Výzkum fyzické atraktivity z mezikulturní perspektivy – Institute of Psychology, University of São Paulo, Brazílie 2011 – Výzkum fyzické atraktivity v souvislosti s barvou očí – Adyiaman Universitesi, Turecko 2010 – Výzkum možné souvislosti fyzické kondice, zdravotního stavu a atraktivity z mezikulturní perspektivy – Keetmanshoop, Namibie 2008/2009 – výzkum poznávání sexuální orientace v rámci stáže na Katedře Psychologie, Northwestern University, Evanston, Chicago, USA

V roce 2015 získala profesorské místo na univerzitě v São Paulo v Brazílii.

Pro další publikace přejděte do vyhledávání publikací - zde