Mgr. Magda Drvotová (Hrabáková)

Magda Drvotová
Malakoložka se zkušeností s evropskými a asijskými měkkýši. Přebírá a determinuje vzorky obsahující suchozemské měkkýše, pracuje v terénu a přispívá k paleoekologické syntéze výsledků.

Pro další publikace přejděte do vyhledávání publikací - zde