RNDr. Jan Hošek, Ph.D.

Jan Hošek
Jan Hošek je geolog zabývající se dynamikou environmentálních změn v období čtvrtohor. Zkoumá různé typy sedimentárních archívů ve střední Evropě, na Balkáně a v severní Africe. Mimo CTS působí také na České geologické službě a přednáší na PřF UK.

Pro další publikace přejděte do vyhledávání publikací - zde