Prof. RNDr. Roman Kotecký, DrSc.

Roman Kotecký
Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK. Jeho hlavní výzkumný zájem v matematice a matematické fyzice se týká teorie fázových přechodů v klasických i kvantových systémech.

Mimo CTS působil na katedře teoretické fyziky MFF UK, v oddělení teorie Microsoft Research v Redmondu a přes patnáct let byl profesorem na katedře matematiky na University of Warwick.

V letech 2007-2015 působil v panelech pro hodnocení starting grantů ERC a byl či je členem redakčních rad časopisů Journal of Statistical Physics, Mathematical Physics Electronic Journal, Annales de l'Institut Henri Poincare D: Combinatorics, Physics and their Interactions a časopisu Vesmír. Získal A. von Humboldt Research Award a byl oceněn Stříbrnou medailí (prvního stupně) Jednoty českých matematiků a fyziků. Je členem Učené společnosti ČR.

Pro další publikace přejděte do vyhledávání publikací - zde