Podepsání dohody o spolupráci Archivu Jana Patočky v Praze s Institutem pro vědy o člověku ve Vídni

Dohodu ve Vídni slavnostně podepsal ministr zahraničí ČR Lubomír Zaorálek a předseda správní rady IWM Heinz Fischer.
Dohoda zahrnuje mimo jiné zřízení "Patočkova stipendia" pro pobyt českých badatelů v IWM (Institut für die Wissenschaften vom Menschen).


Video záznam je k dispozici na (http://www.iwm.at/the-institute/news/osterreich-und-tschechien-intensivieren-wissenschaftliche-kooperation/)