Přirozená a umělá inteligence

S rostoucím vlivem umělé inteligence na svět roste potřeba porozumět komplexním systémům zahrnujícím inteligenci přirozenou i umělou (AI), a zajistit, aby takové systémy byly bezpečné a sladěné s lidskými hodnotami, jako je svoboda, laskavost a spravedlnost. Zkoumáme proto jak přímo pokročilé AI systémy, tak jejich interakce mezi sebou a s lidmi, a teoretické i empirické modely rizik AI.

Náš výzkum čerpá z poznatků a metod z celé řady oborů, včetně strojového učení, teorie informace, teorie komplexních sítí, aktivní inference, ekologie a dalších.

Na výzkumu v této oblasti se podílejí: Jan Kulveit (koordinátor), Tomáš Gavenčiak, Ada Böhm, Clem von Stengel, Nora Ammann a Marek Hudík