Projekty

2023 | 2022 | 2021
BIODYNAMICS: Dynamika biotických interakcí v čase a prostoru [detail]

2018 - 2023, UNCE/SCI/005

Eneolitické dlouhé mohyly v Čechách a rekonstrukce rituální krajiny pod Řípem [detail]

2021 - 2023, GA ČR, GAČR GA21-25440S panelu P405

Komplexní rizika v komplexních systémech [detail]

2022 - 2025, PRIMUS 22/HUM/020

Příroda a kultura: Historické, kulturní a biologické koncepce lidské přirozenosti [detail]

2018 - 2023, Univerzitní výzkumná centra Univerzity Karlovy (UNCE) č. UNCE/HUM/025

Regulace stavební činnosti v chráněných krajinných oblastech (CHKO) [detail]

2020 - 2023, TAČR ÉTA TL03000439

Rovnovážná teorie dynamiky biologické rozmanitosti - makroekologická perspektiva [detail]

2020 - 2024, GA ČR EXPRO 20-29554X komise č. EX5

Stopy v Odolném Ralsku [detail]

2023 - 2023

Transdisciplinary Research of the Anthropocene [detail]

2022 - 2026, Cooperatio, PANEL – SCI