Granty

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
Centrum pro výzkum dynamiky biodiverzity II

2018 - 2023, UNCE/SCI/005

Limity interagujících stochastických modelů na velkých škálách [detail]

2020 - 2022, GA ČR 20-08468S panelu P201

Povrch grónského ledovce jako modelový ekosystém pro mikrobiální makroekologii

2019 - 2021, GA ČR 19-21341S panelu P505

Příroda a kultura: Historické, kulturní a biologické koncepce lidské přirozenosti [detail]

2018 - 2023, Univerzitní výzkumná centra Univerzity Karlovy (UNCE) č. UNCE/HUM/025

Regulace stavební činnosti v chráněných krajinných oblastech (CHKO) [detail]

2020 - 2023, TAČR ÉTA TL03000439

Rovnovážná teorie dynamiky biologické rozmanitosti - makroekologická perspektiva [detail]

2020 - 2024, GA ČR EXPRO 20-29554X komise č. EX5

Ten druhý smysl: zvuk, sluch a příroda v české modernitě [detail]

2020 - 2022, GA ČR 20-30516Y panelu č. P410 a P401

Velký dům jako tradiční odpověď na výzvy modernity: Tenze a paradoxy střetů tradice a modernity zhmotněné ve vilách etnických minorit na Záp. Balkáně [detail]

2020 - 2022, GA ČR 20-28848S panelu č. P410

Zranitelní obyvatelé v křehkých obydlích: Dvojí starost pobytových služeb [detail]

2019 - 2021, GA ČR, 19-07724S panelu č. P404