Can people change the ecological rules that appear general across space?

Šizling, Arnošt L.; Pokorný, Petr; Juřičková, Lucie; Horáčková, Jitka; Abraham, Vojtěch; Šizlingová, Eva; Ložek, Vojen; Tjørve, Even ; Tjørve , K.M.C.; Kunin, William, E.,
Vydáno: 2016
Global Ecology and Biogeography 25: 1072-1084., DOI: 10.1111/geb.12467
Mohou lidé měnit zdánlivě neměnná ekologická pravidla?

Mezinárodní tým vědců pod vedením Centra pro teoretická studia UK a AV ČR upozorňuje na klíčovou roli člověka v utváření zdánlivě neměnných ekologických zákonitostí. Studie, která právě vychází v prestižním časopise Global Ecology and Biogeography, možná od základu promění náš způsob uvažování o vztahu lidské civilizace a živé přírody.

Analýza velkého množství dat o vývoji vegetace a společenstev měkkýšů v prostoru střední Evropy za posledních 15 000 let (od závěru poslední doby ledové) nepotvrdila až dosud přijímaný předpoklad, že lidské aktivity ovlivňují přírodní rozmanitost předvídatelným způsobem, v rámci univerzálních ekologických pravidel. Místo toho se ukázalo, že člověk v posledních 6 000 letech opakovaně ovlivnil tato pravidla samotná. Přímý lidský vliv na živou přírodu se tak jeví být hlubší a významnější než vliv ostatních faktorů, včetně klimatických změn. Proto bude nutné znovu promyslet a adekvátním způsobem upravit modely, které jsme až dosud používali k projekcím současných globálních trendů směrem do budoucnosti.

Výzkum vedoucí k těmto výsledkům byl financován Norským finančním mechanismem 2009-2014 a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy „Project Contract no. MSMT-28477/2014“ a grantem GA ČR P504/13/08169S.

pdf