On the decline of biodiversity due to area loss

Vydáno: 2015
Nature Communications 6, Article number: 8837, DOI:10.1038/ncomms9837

Článek zdarma ke stažení

O článku na stránkách Přírodovědecké fakulty UK v Praze - Jak je to vlastně s vymíráním druhů

... a na stránkách časopisu Univerzity Karlovy iFORUM

Další příspěvky k tomuto tématu naleznete v rubrice CTS v médiích