doc. Cyril Říha, Ph.D.

Cyril Říha
Cyril Říha vystudoval filosofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Kromě CTS působí též jako docent na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Je členem řady odborných či hodnotících komisí, mj. Umělecké a vědecké rady Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci, Expertní hodnoticí komise programu TAČR SIGMA či rady projektu „Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97“.

Odborně se zaměřuje na témata standardizace v architektuře a urbanismu 20. století (mj. spolueditoval knihu “Husákovo 3+1. Bytová kultura 70. let”; podílel se na expozici „2x100 mil. m2“ na 14. mezinárodním bienále architektury v Benátkách). Dále na makroskopické analogie mezi biologickými a urbánními systémy, na spontánní neplánované procesy v současných městech (mj. jako spoluautor knihy o vágních prostorech) a na problematiku stavění v chráněných krajinných oblastech (projekt TAČR). V CTS dlouhodobě koordinuje čtvrteční semináře.

Aktuální granty (řešitel):

Regulace stavební činnosti v chráněných krajinných oblastech (CHKO) [detail]

2020 - 2023, TAČR ÉTA TL03000439

Vybrané publikace:

Říha, Cyril; et al., (2022): Architektura a česká politika v 19.–21. století,

Praha

Říha, Cyril; (ed.), (2022): Ztracená vláda věcí tvých se k tobě navrátí. Architektura a česká politika po roce 1989,

Praha

Říha, Cyril; Konopásek, Zdeněk; Prach, Jindřich; a kol., (2021): „Jak stavět v CHKO“. Od předpisu k praxi

Ochrana přírody, 4/2021, s. 43-47. [detail]

Říha, Cyril (2021): Architektura (v době) nejistoty,

in: Imro Vaško, Nové milénium 2000-2018. Od pádu dvojičiek po smrť Zahy Hadid, Praha 2021, s. 220–229.

Říha, Cyril; Meduna, Petr; Větrovcová, Marie (2020): Globální město aneb urbanizace bez děr,

in: Petr Pokorný – David Storch (edd.) a kol., Antropocén, Praha 2020, s. 436–473.

Říha, Cyril (2020): Terrain vague jako slepá skvrna urbanismu. Skrytý zrod vágnosti v moderním městě,

in: Radan Haluzík (ed.) a kol., Města naruby. Vágní terén, vnitřní periferie a místa mezi místy, Praha 2020, s. 118–131.

Rollová, Veronika; Říha, Cyril; (edd.), (2020): Umění a evoluce,

Praha

Říha, Cyril (2016): Města coby chytré organismy

In: Vesmír, 95 (146), 2/2016, str. 86-88.

Říha, Cyril (2015): Cesty vprostřed stromů

In: Jan Šépka - Mirka Tůmová, Jak se dělá město, PROSTOR, Praha 2015, str. 622-627, ISBN 978-80-87064-15-3.

Hubatová-Vacková, Lada; Pauknerová, Pavla; Říha, Cyril (2015): Tam a zpátky. Současný design, architektura a urbanismus,

Praha

Říha, Cyril; a kol., (2015): Životní prostor budovaného státu

in: Milena Bartlová – Jindřich Vybíral et al., Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, Praha 2015, s. 155–163.

Hejl, Martin; Hejlová, Lenka; Říha, Cyril; et al., (2014): 2x100 mil. m2. Atomized modernity. On architecture of large housing complexes in Czechoslovakia 1914-2014,

katalog pro 14. mezinárodní bienále architektury v Benátkách, Praha. [detail]

Říha, Cyril (2014): Barokní ozvěny v současné architektuře a filmu,

in: Imro Vaško, Architektúra pohyblivého obrazu, Praha 2014, s. 161–173.

Říha, Cyril (2014): Le Corbusierovo skryté dědictví

In: Lucie Stejskalová, Myslet město. Současné městské strategie, UMPRUM: Praha, str. 247-263, ISBN 978-80-86863-47-4. [detail]

Říha, Cyril (2013): Idea a fenomén

In: Jiří Ševčík - Monika Mitášová (eds.), Česká a slovenská architektura 1971 - 2011. Texty, rozhovory, dokumenty, AVU, Praha 2013, str. 673-684, ISBN 978-80-87108-28-4.

Říha, Cyril (2012): Anastomosis. Nenápadné spojení různého

In: Ivan Němec – Barbara Fuchshofen-Gruss (eds.), Life in the New Building of Czech Technical University in Prague / Život v novostavbě Českého vysokého učení technického v Praze, cfa design, Praha 2012, str. 306-309, ISBN 978-80-260-3456-8.

Říha, Cyril (2009): Nefoťte mě před knihovnou. Kniha pro Jana Rouse

Praha, 208 stran, ISBN 978-80-86863-36-8. [detail]

Říha, Cyril (2009): The Standardization and Exportation of Baťa Towns in Central Europe

Centropa, vol. IX, No. 2, s. 127-143.

Říha, Cyril (2008): Architecture in the Age of Mechanical Reproduction

In: A. Wittwer et al. (eds.), Reproducibility - Arts, Science and Living Nature, Collegium Helveticum Hefte, č. 5, Zurich, str. 69-72.

Hubatová-Vacková, Lada; Říha, Cyril; (edd.), (2007): Husákovo 3+1. Bytová kultura 70. let,

VŠUP, Praha, ISBN 80-86863-21-2 [detail]

Říha, Cyril (2006): Leonardos theoretische Malerei

In: L. Hagedorn, H. R. Sepp (eds.), Andere Wege in die Moderne. Forschungsbeiträge zu Patočkas Genealogie der Neuzeit, Würzburg, str. 77-97.

Říha, Cyril; Steinbachová, M. (2005): Texte über Architektur. Quer durch die Schweizer Architektur

Praha, 136 stran, ISBN 80-903218-3-6.

Říha, Cyril; Steinbachová, M.; (edd.), (2005): Texty o architektuře 03/05. Napříč švýcarskou architekturou,

Praha, 72 stran, ISBN 80-903218-2-8. [detail]