Spolupráce

CTS spolupracuje (kromě svých nadřízených a spřízněných institucí) s mnoha dalšími domácími i zahraničními institucemi, zejména jsou to:

Domácí spolupráce:

Zahraniční spolupráce: