Stálí členové


Michal Ajvaz [detail]

Filosof a spisovatel. Píše básně, povídky, romány, eseje i teoretické studie.

email: ajvaz(zavinac)cts.cuni.cz

Václav Cílek [detail]

Geolog a esejista.

email: cilek(zavinac)gli.cas.cz

Jan Frei [detail]

Filosof. Pracuje v Archivu Jana Patočky, spolupracuje na vydávání Patočkových spisů.

email: frei(zavinac)cts.cuni.cz

Eliška Fulínová [detail]

Filosofka, badatelka v oblasti fenomenologické filosofie a myšlení antického Řecka.

email: fulinova(zavinac)cts.cuni.cz

Radan Haluzík [detail]

Sociální antropolog. Zabývá se současnými etnickými konflikty a nacionalismem, vztahem politiky a estetiky a sociálním životem věcí.

email: haluzik(zavinac)cts.cuni.cz

Ivan M. Havel [detail]

Kognitivní vědy, filosof. Zajímá se o počítačové vědy, umělou inteligenci, kognitivní vědy a s nimi spojené filosofické otázky.

email: havel(zavinac)cts.cuni.cz, kancelar.imh(zavinac)gmail.com | osobní web: http://www.cts.cuni.cz/~havel/

Jan Hošek [detail]

Geolog. Zabývá se interpretací čtvrtohorního geologického záznamu.

Marek Hudík [detail]

Ekonom. Zabývá se teorií rozhodování, teorií her a filosofií vědy.

email: hudik@cts.cuni.cz | osobní web: https://sites.google.com/site/marekhudik/home

Ivan Chvatík (spoluředitel) [detail]

Filosof, fenomenolog. Zakladatel a vedoucí Archivu Jana Patočky, řídí vydávání děl Jana Patočky.

email: chvatik(zavinac)cts.cuni.cz

Zdeněk Konopásek [detail]

Sociolog. Na poli vědních studií (STS) se zabývá zejména složitými vztahy mezi vědou a politikou, expertízou a demokracií.

email: konopasek(zavinac)cts.cuni.cz | osobní web: http://zdenek.konopasek.net

Roman Kotecký [detail]

Matematický fyzik. Zabývá se matematikou a fyzikou fázových přechodů.

email: kotecky(zavinac)cts.cuni.cz | osobní web: http://www.cts.cuni.cz/~kotecky/

Pavel Kouba [detail]

Filosof. Vychází z Husserlovy a Heideggerovy fenomenologie. Zaměřuje se na aktuální problémy fenomenologické a hermeneutické filosofie

email: koubap(zavinac)cts.cuni.cz

Petr Kůrka [detail]

Matematik. Zabývá se složitostí dynamických systémů, symbolickou dynamikou, celulárními automaty a číselnými soustavami.

email: kurka(zavinac)cts.cuni.cz | osobní web: http://www.cts.cuni.cz/~kurka

Anna Kvíčalová [detail]

Religionistka a historička.

email: kvicalova(zavinac)cts.cuni.cz

Antonín Macháč [detail]

Evoluční biolog a ekolog. Zabývá se dynamikou diverzifikace a faktory určujícími diverzitu na Zemi.

email: machac(zavinac)cts.cuni.cz | osobní web: http://machac.weebly.com

Alexander Matoušek [detail]

Historik umění, filosof. Zajímá se o fenomenologii, religionistiku, teorii a historii umění.

email: matousek(zavinac)cts.cuni.cz

Petr Meduna [detail]

Archeolog.

email: meduna(zavinac)cts.cuni.cz

Karolína Pauknerová [detail]

Antropoložka a archeoložka.

email: pauknerova(zavinac)cts.cuni.cz | osobní web: http://pauknerova.wz.cz/

Jitka Pelikánová [detail]

Editorka Patočkových sebraných spisů.

email: pelikanova(zavinac)cts.cuni.cz

Petr Pokorný (ředitel) [detail]

Biolog. Zabývá se kvartérní paleoekologií, vývojem vegetace a krajiny.

email: pokorny(zavinac)cts.cuni.cz

Cyril Říha [detail]

Filosof a teoretik architektury. Zabývá se především výzkumem současných měst.

email: riha(zavinac)cts.cuni.cz

David Storch [detail]

Biolog a ekolog. Zabývá se makroekologií, biodiverzitou a evoluční ekologií.

email: storch(zavinac)cts.cuni.cz | osobní web: http://www.cts.cuni.cz/~storch/

Irena Šímová [detail]

Bioložka, především ekoložka a botanička. Zabývá se možnými mechanismy, které jsou zodpovědné za variabilitu v počtu druhů na různých prostorových úrovních.

email: simova(zavinac)cts.cuni.cz

Arnošt L. Šizling [detail]

Biolog a ekolog.

email: sizling(zavinac)cts.cuni.cz | osobní web: http://www.sweb.cz/arnost.l.sizling/

Ladislava Švandová [detail]

Archivářka Archivu Jana Patočky, editorka Patočkových sebraných spisů.

email: ladka(zavinac)cts.cuni.cz

Jan Turek [detail]

Archeolog zabývající se obdobím neolitu a eneolitu. Taktéž tajemník CTS.

email: turek(zavinac)cts.cuni.cz