Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.

Švec, Ondřej

E-mail: ondrejsvec@seznam.cz

Telefon: +420 221 183 537

VZDĚLÁNÍ:

– 2. října 2006: Ph.D. v oboru filozofie za doktorskou práci na téma Fenomenologie afektivity, obhájenou před česko-francouzskou porotou (mention très honorable, félicitations des membres du jury à l’unanimité)

– Doktorát pod dvojím vedením, ENS-LSH Lyon a FF UK Praha (2001-2006)

– Magistr v oboru filozofie a francouzská filologie na Filozofické fakultě v Praze (2001)

– Studijní pobyt na univerzitě **Paris IV-Sorbonne** (březen – červen 2001)

– Studijní pobyt Erasmus na Università degli Studi v Miláně (září 2000- únor 2001)

– Maturita na Lycée Carnot v Dijonu v r. 1995, literární sekce, mention très bien.

PRAXE:

od 1.1.2008 – postdoktorand na Filozofickém ústavu AV ČR a editor fenomenologických svazků zařazených do ::Sebraných spisů Jana Patočky:: při Archivu J. Patočky

od 1.9.2008 - odborný asistent na Katedře filosofie a společenských věd na Filosofické Fakultě Univerzity Hradec Králové, ředitel Centra Language-Mind-Society tamtéž.

2003 – 2007: překlady, korektury a redakční práce pro nakladatelství Oikúmené

2006 – vedení semináře „Účel a prostředek“ na katedře filozofie FFUK v Praze

2005 – organizátor Evropské letní univerzity „Langues et langage: compréhension, interprétation et traduction“ na Ecole Normale Supérieure v Paříži, rue d’Ulm

2004 – organizátor Evropské letní univerzity „Action“ na Fakultě humanitních studií v Praze

2001 – 2004: pracovník Centra pro fenomenologická bádání, redakční práce nad Patočkovými rukopisy, vlastní výzkum v oblasti fenomenologie afektivity

2002 – vedení semináře na téma „Dualismus duše a těla v moderní filozofii“ na katedře filozofie FFUK v Praze

2001 – 2002: vedení semináře nazvaného „Úvod do fenomenologie“ na ENS-LSH v Lyonu

2000 – 2003: spoluřešitel výzkumného záměru „Základní aspekty filozofie H. Bergsona“

1999 – 2002 : knihovník a dokumentarista v Cefresu - editace knihovní databáze


Pro další publikace přejděte do vyhledávání publikací - zde