Vědecká rada

Poradním orgánem CTS je Vědecká rada CTS, sestavená z předních odborníků v různých oborech.

Miroslav Bárta

Český egyptologický ústav, FF UK

Ivan M. Havel [detail]

Kognitivní vědy, filosof. Zajímá se o počítačové vědy, umělou inteligenci, kognitivní vědy a s nimi spojené filosofické otázky.

email: havel(zavinac)cts.cuni.cz, kancelar.imh(zavinac)gmail.com | osobní web: http://www.cts.cuni.cz/~havel/

Ivan Horáček

Přírodovědecká fakulta, UK

Cyril Höschl

3. lékařská fakulta, UK

Ivan Chvatík [detail]

Filosof, fenomenolog. Zakladatel a vedoucí Archivu Jana Patočky, řídí vydávání děl Jana Patočky.

email: chvatik(zavinac)cts.cuni.cz

Jozef Kelemen

Slezská univerzita v Opavě

Zdeněk Konopásek [detail]

Sociolog. Na poli vědních studií (STS) se zabývá zejména složitými vztahy mezi vědou a politikou, expertízou a demokracií.

email: konopasek(zavinac)cts.cuni.cz | osobní web: http://zdenek.konopasek.net

Roman Kotecký [detail]

Matematický fyzik. Zabývá se matematikou a fyzikou fázových přechodů.

email: kotecky(zavinac)cts.cuni.cz | osobní web: http://www.cts.cuni.cz/~kotecky/

Pavel Kouba [detail]

Filosof. Vychází z Husserlovy a Heideggerovy fenomenologie. Zaměřuje se na aktuální problémy fenomenologické a hermeneutické filosofie

email: koubap(zavinac)cts.cuni.cz

Zdeněk Kratochvíl

Katedra filosofie a dějin přírodních věd, PřF UK

Pavel Krtouš

MFF UK

Anton Markoš

Katedra filosofie a dějin přírodních věd, PřF UK

Jan Palouš [detail]

Astronom. V Astronomickém ústavu AV ČR se zabývá vyvojem galaxií, tvorbou hvězd a mezihvězdnou hmotou.

email: palous(zavinac)ig.cas.cz

Aleš Pultr

MFF UK

Jan Sokol

FHS UK

David Storch [detail]

Biolog a ekolog. Zabývá se makroekologií, biodiverzitou a evoluční ekologií.

email: storch(zavinac)cts.cuni.cz | osobní web: http://www.cts.cuni.cz/~storch/

Ondřej Ševeček

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Bedřich Velický [detail]

Teoretický fyzik. Na CTS se zaměřuje na filosofii a historii přírodních věd.

email: velicky(zavinac)karlov.mff.cuni.cz

Zápisy usnesení Vědecké rady CTS UK

Usnesení Vědecké rady CTS UK - 25. 5. 2014 - pdf ke stažení
Usnesení Vědecké rady CTS UK - 24. 5. 2015 - pdf ke stažení