Evoluce diverzity: Jak vznikají a zanikají druhy

Přednáší: Antonín Macháč
Dynamika druhové diverzity je předmětem kontroverzí. Na jedné straně jsou přesvědčivé doklady, že počet druhů na planetě dlouhodobě stoupá. Na druhé potom evidence, že diverzita setrvává v rovnovážném stavu. Řešení této kontroverze, které se jeví jako klíčové zejména v současném kontextu globálních změn, bude předmětem přednášky.

Video:

Loading the player ...