Metastabilita

Přednáší: Roman Kotecký
Metastabilita je stav, ve kterém je systém ve zdánlivé rovnováze, ale z dlouhodobé perspektivy se nakonec přehoupne do stavu skutečně stabilního. Jak je zřejmé z předešlé věty, i když původně šlo o popis stavů - jako je podchlazená pára - v blízkosti fázového přechodu, jde o jev, který se vyskytuje v řadě oblastí a situací. Jde mi hlavně o ono “přehoupnutí”. Přehoupne přes co? Jak dlouho to trvá?

To je ve fyzice popsáno Arrheniovým zákonem. Mimo jiné, budeme diskutovat jeho zpřesnění pocházející z fluktuací na cestě ke stabilnímu stavu.

Video:

Loading the player ...