Doc. Zdeněk Konopásek, Ph.D.

Zdeněk Konopásek

E-mail: konopasek@cts.cuni.cz

Osobní webové stránky: http://zdenek.konopasek.net

Telefon: +420 221 183 527

Působí jako sociolog vědy, na CTS od r. 1998. Přednášel na FSV UK v Praze a na FSS MU v Brně. Zabývá se zejména vztahy mezi vědou a politikou. Věnoval se také interakcionistickému studiu komunistické (bez)moci, využívání počítačů v kvalitativní analýze nebo tomu, v čem spočívá pravda náboženských zjevení.

Publikoval knihu Estetika sociálního státu: O krizi reprezentace (nejen) v sociálním zabezpečení (GplusG 1998) a editoval sborník Otevřená minulost: Autobiografická sociologie státního socialismu (Karolinum 1999).

Založil a dlouho vedl časopis Biograf (http://www.biograf.org).

Manželka Helena, syn Jakub. Bubnuje a hraje na trubku.

Aktuální granty (člen řešitelského týmu):

Regulace stavební činnosti v chráněných krajinných oblastech (CHKO) [detail]

2020 - 2023, TAČR ÉTA TL03000439


Pro další publikace přejděte do vyhledávání publikací - zde