Jindřich Prach

Jindřich Prach
Geobotanik, snaží se aktuálně působit napůl ve výzkumu (zejména na UK – na CTS a na Katedře botaniky Přírodovědecké fakulty) a napůl prakticky v rámci státní správy - Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na Správě CHKO Český kras. Zabývá se výzkumem změn krajiny jak v minulosti (paleoekologickými metodami) tak v současnosti (např. botanickými průzkumy) a aplikací výsledků těchto výzkumů v ochraně přírody.

Jinak obdivovatel tradiční kulturní krajiny – starých stromů, alejí, mezí, sadů, nejlépe s batohem na zádech a foťákem v ruce.

Aktuální granty (člen řešitelského týmu):

Regulace stavební činnosti v chráněných krajinných oblastech (CHKO) [detail]

2020 - 2023, TAČR ÉTA TL03000439


Pro další publikace přejděte do vyhledávání publikací - zde