Ondřej Beran, Ph.D.

Beran, Ondřej

E-mail: beran@cts.cuni.z

Telefon: +420 221 183 536

R. 2004 absolvoval magisterské studium latiny a filosofie na FF UK (dipl. práce na téma "Petronius a jeho napodobitelé"), r. 2008 doktorské studium filosofie tamtéž (disertace na téma "Jazyk a individualita"). ZS 2007 studijní pobyt na Technische Universität Dresden (stipendium DAAD). Od 01/2008 do 07/2009 pracovník Oddělení logiky FLÚ AV ČR; od 09/2009 postdoktorand v CTS. Odborné zájmy - dialog mezi analytickou a kontinentální tradicí současné filosofie - individualita, soukromí, skrytost, nerozumění prizmatem filosofie jazyka - barvy

Pro další publikace přejděte do vyhledávání publikací - zde