BIODYNAMICS: Dynamika biotických interakcí v čase a prostoru

UNCE/SCI/005
Vědci zabývající se životním prostředím musí být schopni předpovídat změny ekosystémů a biologické diverzity v důsledku globální změny klimatu. Tomu však brání nedostatečné porozumění mezidruhových biotických interakcí v nově vzniklých ekosystémech, nebo mezi nově koexistujícími druhy. Zde navrhovaný projekt – BIODYNAMICS – vytvoří inovativní metodologický rámec pro výzkum biotických interakcí vegetace, zlepší schopnost předpovídat globální vzorce biologické diverzity, a posílí interdisciplinární spolupráci mezi vědeckými obory eko-informatiky, ekologie společenstev, klimatologie a paleo- a neo-ekologie.

BIODYNAMICS vyvine nástroje, které zlepší pochopení fungování ekosystému, zejména mezidruhové biotické interakce, v prostoru (od jednotlivých lokalit po celé kontinenty) a čase (za posledních 15 tisíc let do současnosti). Tímto způsobem může BIODYNAMICS zlepšit znalosti o ochraně ekosystémových služeb, které jsou pro naši společnost klíčové.

Vědeckým záměrem projektu je zlepšit schopnost předpovídat globální vzorce biodiversity pomocí nového multidisciplinárního rámce za pomocí výzkumu biotických interakcí vegetace a identifikovat, jak lokální biotické interakce tvoří vzorce biodiversity v různých prostorových škálách během posledních 15 tisíc let.