Eneolitické dlouhé mohyly v Čechách a rekonstrukce rituální krajiny pod Řípem

Turek, Jan; Krištuf , Petr; Hejcman, Michal
GA ČR, GAČR GA21-25440S panelu P405

Projekt je realizován ve spolupráci s Fakultou filozofickou Západočeské univerzity v Plzni a s Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze.

Projekt navazuje na jedno z klíčových témat evropské prehistorie: počátky mohylového pohřbívání a projevů monumentality. Dlouhé mohyly jsou charakteristickou pohřební památkou časného a staršího eneolitu ve střední a severozápadní Evropě. Jsou také nejstarším projevem pohřební monumentality evropské zemědělské populace v tradici symbolického konceptu neolitických dlouhých domů. Jejich systematický výzkum v Čechách dlouhodobě chyběl. Letecká prospekce krajiny v posledních dekádách zjistila několik lokalit s pravděpodobným výskytem těchto památek. Jejich koncentrace na Podřipsku umožňuje studium jejich krajinného kontextu. Základem metodologie výzkumu je rozsáhlá geofyzikální prospekce a kombinace archeologických a přírodovědných metod. Cílem projektu je s využitím prostorově omezeného odkryvu a pedologického vzorkování 3 lokalit objasnit vznik, vývoj a účel těchto dosud blíže neznámých památek a přispět tak k diskuzi o původu pohřebních mohyl ve středoevropském neolitu a eneolitu a jejich význam v rituální krajině.