Existence na mnoho způsobů: Vejde se do tabulky?

Vydáno: 2020
Biograf, 71-72: 93-104
V roce 2013 vyšla kniha Bruno Latoura s názvem An inquiry into modes of existence: An anthropology of the moderns (AIME). Latour v této knize nanovo a zeširoka vysvětluje svůj přístup, ANT. Snaží se napravit nejrůznější dosavadní nedorozumění kolem tohoto přístupu a připravit půdu pro „diplomatičtější“ vyjednávání o tom, co jako badatelé o světě kolem nás říkáme. Ukazuji, že pozdní Latour v této knize někdy poněkud nevyzpytatelně (a možná dokonce nezáměrně) ustupuje ze svých někdejších pozic. Ze světa v pohybu se v AIME tak trochu stává svět řádků a sloupců jakési tabulky.