Doc. Zdeněk Konopásek, Ph.D.

Zdeněk Konopásek

E-mail: konopasek@cts.cuni.cz

Osobní webové stránky: http://zdenek.konopasek.net

Telefon: +420 221 183 527

Působí jako sociolog vědy, na CTS od r. 1998. Přednášel na FSV UK v Praze a na FSS MU v Brně. Zabývá se zejména vztahy mezi vědou a politikou. Věnoval se také interakcionistickému studiu komunistické (bez)moci, využívání počítačů v kvalitativní analýze nebo tomu, v čem spočívá pravda náboženských zjevení.

Publikoval knihu Estetika sociálního státu: O krizi reprezentace (nejen) v sociálním zabezpečení (GplusG 1998) a editoval sborník Otevřená minulost: Autobiografická sociologie státního socialismu (Karolinum 1999).

Založil a dlouho vedl časopis Biograf (http://www.biograf.org).

Manželka Helena, syn Jakub. Bubnuje a hraje na trubku.

Aktuální granty (člen řešitelského týmu):

Regulace stavební činnosti v chráněných krajinných oblastech (CHKO) [detail]

2020 - 2023, TAČR ÉTA TL03000439

Vybrané publikace:

Konopásek, Zdeněk (2023): Když se dva hádají, třetí... pozoruje: Sociologické studium vědeckých kontroverzí

Československý časopis pro fyziku, 73 (1): 4-7 [detail]

Maršálek, Jan; Konopásek, Zdeněk; Hadwiger Zámečník, Lukáš (2022): Kolik fyziky se vejde do vývěvy (a co všechno do fyziky)?

Československý časopis pro fyziku, 72 (6): 424-426 [detail]

Konopásek, Zdeněk (2022): Religion in action: How Marian apparitions may become true

HAU: Journal of Ethnographic Theory, 12 (1): 170–183 [detail]

Říha, Cyril; Konopásek, Zdeněk; Prach, Jindřich; a kol., (2021): „Jak stavět v CHKO“. Od předpisu k praxi

Ochrana přírody, 4/2021, s. 43-47. [detail]

Konopásek, Zdeněk (2021): Konec hermeneutiky? Atlas.ti, verze devátá

Biograf, 73-74: 233-246 [detail]

Konopásek, Zdeněk (2020): Antropocén: Více než jeden, méně než dva

In: P. Pokorný & D. Storch, eds: Antropocén. Praha: Academia. Str. 32-50 [detail]

Konopásek, Zdeněk (2020): Existence na mnoho způsobů: Vejde se do tabulky?

Biograf, 71-72: 93-104 [detail]

Konopásek, Zdeněk (2020): Latour o antropocénu: Složité vztahy mezi intelektuálním a politickým radikalismem

Vesmír, 99 (150): 512-514 [detail]

Pokorný, Petr; Konopásek, Zdeněk (2020): Lítáme v tom: Dialog o klimatu na pomezí vědy, politiky a aktivismu

In: A. Vondra, ed: Musí být ekologie alarmistická? Hledání realistických odpovědí. Brno: Books & Pipes. Str. 67-105 [detail]

Konopásek, Zdeněk; Soneryd, Linda; Svačina, Karel (2018): Lost in translation: Czech dialogues by Swedish design

Science & Technology Studies, 31 (3): 5-23 [detail]

Brož, Luděk; Stöckelová, Tereza; Konopásek, Zdeněk (2015): Symetrie je často stranická: Rozhovor se Zdeňkem Konopáskem

Cargo - Journal for Cultural and Social Anthropology, (1-2): 117-132. [detail]

Konopásek, Zdeněk; Paleček, Jan (2012): Apparitions and possessions as boundary objects: An exploration into some tensions between mental health care and pastoral care

Journal of Religion and Health, 51 (3): 970-985

Konopásek, Zdeněk (2011): Das Denken mit ATLAS.ti sichtbar machen: Computergestützte qualitative Analyse als textuelle Praxis

In: G. Mey & K. Mruck, eds.: Grounded theory reader. 2. aktualizované vydání. Wiesbaden: VS Verlag. Str. 381-403 [detail]

Konopásek, Zdeněk; Paleček, Jan (2010): Apparitions and possessions as boundary objects: An exploration into some tensions between mental health care and pastoral care.

Journal of Religion and Health (28 October 2010), pp. 1-16. DOI: 10.1007/s10943-010-9409-9. ISSN 0022-4197 (Print) 1573-6571 (Online). IF 0.358.

Slanina, František; Konopásek, Zdeněk (2010): Eigenvector localization as a tool to study small communities in online social networks

Advances in Complex Systems

Konopásek, Zdeněk; Paleček, Jan (2010): The principle of symmetry from the respondents’ perspective: Possessions, apparitions and mental illnesses in research interviews with clerics.

Journal of Religion and Health (28 October 2010), pp. 1-16. DOI: 10.1007/s10943-010-9409-9. ISSN 0022-4197 (Print) 1573-6571 (Online). IF 0.358.

Konopásek, Zdeněk (2010): V čem spočívá pravda náboženské skutečnosti? Sociologický pohled na mariánská zjevení a démonické posedlosti

Biograf (52-53): 89-101 [detail]

Konopásek, Zdeněk (2010): Věda, každodenní skutečnost a přirozený svět

In: B. Velický, K. Trlifajová & P. Kouba (eds.): Spor o přirozený svět. Praha: Filosofia. Str. 173-196

[detail]

Konopásek, Zdeněk; Stöckelová, Tereza; Zamykalová, Lenka (2008): Making pure science and pure politics: On the expertise of bypass and the bypass of expertise

Science, Technology & Human Values, 33 (4): 529-553

Konopásek, Zdeněk (2007): Making thinking visible with Atlas.ti: Computer assisted qualitative analysis as textual practices

Historical Social Research, 19: 276-298

Konopásek, Zdeněk; Kusá, Zuzana (2006): Political screenings as trials of strength: Making the communist power/lessness real

Human Studies, 29 (3): 341-362

Konopásek, Zdeněk; Paleček, Jan (2006): V moci ďábla: Exorcismus věřícnýma očima

Biograf (40-41): 138-171

Konopásek, Zdeněk (2000): Our lives as database: Doing a sociology of ourselves - Czech social transitions in autobiographical research dialogues

Praha: Karolinum (Charles University Press)

Konopásek, Zdeněk (1999): Otevřená minulost: autobiografická sociologie státního socialismu

Praha: Karolinum

Konopásek, Zdeněk; Kusá, Zuzana (1999): Budovanie komunistickej moci a bezmocnosti

Sociológia, 31 (5): 459-480

Konopásek, Zdeněk (1999): Od Černé knihy k černé skříňce: komunismus relativizujícíma očima

Biograf (18-19): 3-24