Konec hermeneutiky? Atlas.ti, verze devátá

Vydáno: 2021
Biograf, 73-74: 233-246
Ukazuji, že v nové verzi tohoto programu pro kvalitativní analýzu dat pokračují vývojáři problematickým směrem (načatým už ve verzi 8). Navzdory tvrzením o zdokonalené snadnosti používání, rozhraní programu zůstává matoucí a obtížně použitelné. Vyžaduje příliš mnoho klikání, neumožňuje prakticky žádné nastavení (pozadí oken, nastavení pro síťové náhledy). Především se ale ukazuje, že některé schopnosti programu ztracené s přechodem na osmou verzi v roce 2016 se stále nevracejí na scénu. Ukazuji také, že program postupně oslabuje důraz na interpretační (hermeneutickou) práci s textem, a to ve prospěch automatizovaných procedur souvisejících především s kódováním.