Vezmi kuoň tisovatý… Sláva a pád tisu červeného v českých zemích

Published: 2022
Živa 4/2022, 160 - 162.