Když se dva hádají, třetí... pozoruje: Sociologické studium vědeckých kontroverzí

Vydáno: 2023
Československý časopis pro fyziku, 73 (1): 4-7
Toto je druhý z šesti plánovaných textů o sociologii vědy a vědeckého poznávání (a o tzv. science studies obecně). Proč se vlastně vědecké rozepře tak často stávaly předmětem zájmu sociologů? Vysvětlujeme důležitost a metodologické souvislosti tohoto empirického programu. Poté zvláštnosti tohoto přístupu krátce diskutujeme s odkazem na práci, ve které Trevor Pinch studoval experimenty R. Davise, týkající se slunečních neutrin. Ukazujeme, že vědecké kontroverze nabízejí sociálním vědcům důležité východisko k výzkumu vědecké praxe a její mnohotvárnosti, tedy té kvality, která má sklon stávat se neviditelnou, jakmile se vědecké fakty konsolidují.