Zvažovat pravdu: dvojitá interpretace v archeologii a antropologii

Seminář se bude konat od 16 hod. v zasedací místnosti FLÚ, Jilská 1, 1. patro.