Mgr. et Mgr. Karolína Pauknerová, Ph.D.

Karolína Pauknerová

E-mail: pauknerova@cts.cuni.cz

Telefon: +420 221 183 536

Karolína Pauknerová, vystudovala antropologii a archeologii na Fakultě humanitních studií a na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity. Ve výzkumu se věnuje tématu krajiny a její minulosti a paměti, zejm. otázce, jak se utváří smysl krajiny; a studiu materiální kultury. Tato témata rozvíjela a sledovala např. v oblasti kulturního a přírodního dědictví, jeho proměn a prezentace a jimi přispívá také ke společnému bádání a zájmu pracoviště o antropocén. Je autorkou monografie v češtině Krajina mezi pamětí a zapomínáním (2019) a spoluautorkou knih v češtině: Cesty české vědy. Katalog výstavy. (2022), Spor o proces a událost (2018) a v anličtině: Non-humans and after in Social Science (2016), Non-humans in Social Science: Ontologies, Theories and Case Studies (2014), Non-humans in Social Science: Animals, Spaces, Things (2011).

Od r. 2021 reprezentuje CTS jako členka a od r. 2023 jako zástupce za ČR (Management Committee Member) v pracovní skupině WG3 „Traces and Climate Change“ v Akci COST CA20134 Traces as Research Agenda for Climate Change, Technology Studies, and Social Justice (TRACTS). Od roku 2021 je spolupředsedkyní pracovní skupiny „SIEF WG Space-lore and Place-lore“, členkou SIEFu (International Society for Ethnology and Folklore) je od r. 2017. Je též zakládající členkou v roce 2022 ustavené mezioborové, mezinárodní čtenářské skupiny „Reading X Through Post-Anthropocentric Lens“ při CEFRES v Praze, která se věnuje tématům spojeným s posthumanismem, post-antropocénem či problematice more-than-human entanglements.

Aktuální granty (člen řešitelského týmu):

Příroda a kultura: Historické, kulturní a biologické koncepce lidské přirozenosti [detail]

2018 - 2023, Univerzitní výzkumná centra Univerzity Karlovy (UNCE) č. UNCE/HUM/025

Stopy v Odolném Ralsku [detail]

2023 - 2023

Vybrané publikace:

Nohejlová Zemková, Michaela; Pauknerová, Karolína; Hermann, Tomáš; Figura, Roman; Hampl, Petr; Kocurek, Jakub; Laštovička, Josef; Musil, Jan; Ovčáčková, Lenka; Slezáková, Simona; Strnadová, Lucie; Štych, Přemysl (2022): Cesty české vědy (výstava)

Jáchymov, Beroun, Vrchlabí, Praha, Sněžné, Mikulov, 1.4.2022 - 26.11.2023

Nohejlová Zemková, Michaela; Pauknerová, Karolína; a kol., (2022): Cesty české vědy. Katalog výstavy.

Červený Kostelec: Pavel Mervart. ISBN: 978-80-7465-514-2.

Kapustka, Katarína; Pauknerová, Karolína; Walls, Matthew (2021): Nálezová zpráva/Research report č. AMČR: C-202109056, Kokořínsko Landscape Project season 2021

Excavation of the rock shelters Diamond and Dome, Institute of Archaeology, CAS, Prague

Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr (2021): The Fall of Marshal Konev: Silencing beyond Post-Socialist Monument Removal(s)

Ethnologia Polona, vol. 42: 2021, 13-31, PL ISSN 0137 - 4079, DOI: 10.23858/ethp.2021.42.2681

Hermann, Tomáš; Figura, Roman; Hampl, Petr; Kocurek, Jakub; Musil, Jan; Nohejlová Zemková, Michaela; Ovčáčková, Lenka; Strnadová, Lucie; Laštovička, Josef; Štych, Přemysl; Pauknerová, Karolína; Slezáková, Simona (2021): Živá mapa dějin přírodních věd v českých zemích (specializovaná mapa)

https://www.historyofscience.cz/#mapa

Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr (2020): Bydlet v ošemetných místech.

in: Haluzík, Radan (ed.) a kol. Město naruby: Vágní terén, vnitřní periferie a místa mezi místy. Praha: Academia, s. 207-223.

Gibas, Petr; Pauknerová, Karolína; Pokorný, Petr (2020): Jak se nám místa mezi místy otevírala: Výpravy do vágního terénu jako vědecká metoda, hra i kratochvíle.

In: R. Haluzík (ed.), Město naruby. Vágní terén, vnitřní periférie a místa mezi místy. Academia, Praha. Pp. 71-79.

Pauknerová, Karolína (2020): Kutilství mezi brikoláží a improvizací.

in: Gibas, Petr et al. Kutilství. Od "Udělej si sám" po DIY. Sociologický ústav AV ČR: Praha. ISBN 978-80-7330-378-5, pp. 24-39.

Gibas, Petr; Pauknerová, Karolína (2020): Kutilství: od „udělej si sám“ k DIY. Průvodce výstavou.

in: Gibas, Petr et al. Kutilství. Od "Udělej si sám" po DIY. Sociologický ústav AV ČR: Praha. ISBN 978-80-7330-378-5, pp. 81-113.

Gibas, Petr; Hodúlová, Tereza; Nyklová, Blanka; Pauknerová, Karolína (2020): Kutilství… DIY.

Sociologický ústav AV ČR: Praha. ISBN 978-80-7330-374-8.

Pauknerová, Karolína; , (photographs Petr Gibas) (2020): Studia krajiny: Jak se setkáváme se světem,

Vesmír 99, 496, 2020/9, ISSN 0042-4544.

Pauknerová, Karolína (2020): Zpráva z konference. „Neugier, Nostalgie, Notwendigkeit? Kulturanthropologisch-volkskundliche Perspektiven auf das östliche Europa als Destination / Zvědavost, nostalgie, nutnost? Kulturně antropologi

Moravské zemské muzeum, Brno, 23. — 25. 10. 2019. Studia Ethnologica Pragensia (1): 81-83.

Pauknerová, Karolína (2019): “Dobré rady každému”: Materiály, praktiky a motivace v "kutilských časopisech",

in: Gibas, Petr a kol. Kutilství: drobná mozaika svépomocné tvorby . Praha: Sociologický ústav AV ČR, 490-63, ISBN 978-80-7330-357-0.

Gibas, Petr; Pauknerová, Karolína (2019): Bydlet v krajině s hrozbou,

Vesmír (online), https://vesmir.cz/cz/on-line-clanky/2019/10/bydlet-krajine-hrozbou.html, ISSN 0042-4544. (7.10.2019)

Woitsch, Jiří; Pauknerová, Karolína (2019): From an Intelligence Tower to a Tower of Joy: The Story of Havran in the Former Iron Curtain Buffer Zone,

Český lid 106(4), 409-437. ISSN 0009-0794.

Pauknerová, Karolína (2019): Krajina mezi pamětí a zapomínáním: Studie z Čech.

Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-4327-4.

Kapustka, Katarína; Pauknerová, Karolína; Walls, Matthew (2019): Nálezová zpráva/Research report č. AMČR: C-201705710, Kokořínsko Landscape Project, season 2019

Pauknerová, Karolína; Woitsch, Jiří (2019): Walking in the Czech-German Borderland: Educational Trails as a Contact Zone Materialized.

in: Kleinmann, Sarah; Peselmann, Arnika & Spieker, Ira (eds.) Kontaktzonen und Grenzregionen. Kulturwissenschaftliche Perspektiven, Leipzig: Lepziger Univeristättsverlag, Bausteine aus dem Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde, 161-183, ISBN 978-3-96023-262-9.

Pauknerová, Karolína (2018): Jak se napětí mezi člověkem a světem mění v zrcadle dvou procesů. O krajině s pravěkými mohylami.

in: Ajvaz, Michal; Pauknerová, Karolína & al. 2018. Spor o proces a událost. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 83-100. ISBN 978-80-7465-317-9.

Ajvaz, Michal; Pauknerová, Karolína; Strobachová, Ingrid; Hudík, Marek; Pokorný, Petr; Kůrka, Petr; Trlifajová, Kateřina; Větrovcová, Marie; Velický, Bedřich (2018): Spor o proces a událost,

Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2018. ISBN 978-80-74653-17-9. Odkaz na publikaci zde.

Ajvaz, Michal; Pauknerová, Karolína (2018): Úvod.

in: Ajvaz, Michal; Pauknerová, Karolína & al. 2018. Spor o proces a událost. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 9-20, ISBN 978-80-7465-317-9.

Tilley, Christopher; Pauknerová, Karolína (2017): Burnt mounds and pebble sculptures (kap. 6)

In: Tilley, Chris (with contributions by Mike Allen, Jill Cobley, Andrew Meirion Jones, Karolína Pauknerová, Clarissa Sanfelice Rahnmeier and Priscilla Trenchard). 2017. Landscape in the Long Durée. London: UCL Press. Pp. 190-248.

Tilley, Christopher; Meirion Jones, Andrew; Pauknerová, Karolína (2017): Early Bronze Age pebble cairns (kap. 3)

In: Tilley, Chris (with contributions by Mike Allen, Jill Cobley, Andrew Meirion Jones, Karolína Pauknerová, Clarissa Sanfelice Rahnmeier and Priscilla Trenchard). 2017. Landscape in the Long Durée. London: UCL Press. Pp. 85-129.

Tilley, Christopher; Pauknerová, Karolína (2017): Early military occupation and use of the heathlands (kap. 11)

In: Tilley, Chris (with contributions by Mike Allen, Jill Cobley, Andrew Meirion Jones, Karolína Pauknerová, Clarissa Sanfelice Rahnmeier and Priscilla Trenchard). 2017. Landscape in the Long Durée. London: UCL Press. Pp. 346-369.

Pauknerová, Karolína; Woitsch, Jiří (2017): Nositelé paměti nebo zdroje falešných představ? Naučné stezky v ČR v etnologické perspektivě

Studia Ethnologica Pragensia. Issue 1/2017: pp. 66–95. ISSN 1803-9812.

Jánská, Eva; Pauknerová, Karolína; Koropecká, Markéta (2017): Transnational Behaviour of Ukrainian Remitting Migrants.

Journal of Economic and Social Geography / Tijdschrift voor economische en sociale geografie. Volume 108, Issue 5, October 2017: pp. 656–668 DOI 10.1111/tesg.12243., ISSN 1467-9663.

Nohejlová Zemková, Michaela; Pauknerová, Karolína; Woitsch, Jiří (2016): Educational trails as landscape memory agents in the West Bohemian border region

In: Zückert, Martin - Hein Kircher, Heidi (eds.). Migration and Landscape Transformation. München: Vandenhoeck & Ruprecht. pp. 175-202. ISBN 978-3-525-37313-2. [detail]

Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr (2015): Krajina jako téma, terén i problém současné společenské vědy: antropologické čtení krajiny

In: Blažková, Tereza. Krajina jako antropologická čítanka. Praha: TOGGA. s. 7-18. ISBN: 978-80-7476-039-6. [detail]

Pauknerová, Karolína (2014): Antropologie, archeologie a interpretativní přístup: příklad domova

Antropowebzin 2. ISSN: 1801-8807. pp. 54-62.

Pauknerová, Karolína (2014): Krajina

In: Lucie Storchová a kol. Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Dolní Břežany: Scriptorium. str. 356-364. ISBN 978-80-87271-87-2.

Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr (2014): Walking the Stream: Prague Cityscape and Research Guided by the Water

In: Shortell, Timothy - Brown, Evrick (eds.) Walking in the City: Quotidian Mobility and Ethnographic Method. Farnham and Burlington: Ashgate. pp. 173-187. ISBN 987-14-72416-16-2.

Soukupová, Blanka; Hroch, Miroslav; Salner, Peter; Pauknerová, Karolína (2013): Cesty urbánní antropologie: Tradice - Nové směry - Identita

Urbánní studia 4. Fakulta humanitních studií v Praze: Praha. ISBN 978-80-87398-34-0.

Světlík, Radek; Pauknerová, Karolína (2013): Dětský svět v zapadlé vesnici na konci Čech

IN Blanka Soukupová, Helena Nosková & Petr Bednařík (eds.). Paměť – národ – menšiny – marginalizace –identity, Urbánní studie, sv. 6, Fakulta humanitních studií, Karlova univerzita v Praze. pp. 155-164. ISBN 978-80-87398-43-2.

Pauknerová, Karolína; Salisbury, Roderick; Baumanová, Monika (2013): Human-landscape interaction in prehistoric Central Europe: analysis of natural and built environments

Anthropologie 51(2). pp. 131-142. ISSN 0323-1119.

Pauknerová, Karolína (2012): Fenomenologický výzkum archeologické lokality: Příklad neolitických areálů jižně od soutoku Úhlavy a Radbuzy

Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské Univerzity, řada archeologická M17. pp.141-149. ISSN 1211-6327.

Pauknerová, Karolína (2012): Two Settlement Patterns in the Kolín Flatland - a Phenomenological Analysis

Śląskie Sprawozdania Archeologiczne LIV. pp. 87–99.ISSN 0520-9250. (available at: http://www.archeo.uni.wroc.pl/index.php?sw=6&st=9 or http://www.archeo.uni.wroc.pl/2013-1/SSA54/m2.pdf, 22nd March 2013).

Pauknerová, Karolína (2012): Urbánní krajina: Senzuální přístupy

In: Soukupová, Blanka - Hroch, Miroslav - Salner, Peter - Godula-Węcławowicz, Róża (eds.) Úvod do urbánní antropologie. Fakulta humanitních studií v Praze, společensko-vědní modul: Praha, pp. 46-52. ISBN 978-80-87398-32-6.

Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr (2011): Mezi dávnou minulostí, utopickou budoucností a přelétavou přítomností: archeologické památky a čas v pražském metru

In: Vacková, Barbora - Galčanová, Lucie - Ferenčuhová, Slavomíra. (eds.) Třetí město. Červený Kostelec, Brno: Nakladatelství Pavel Mervart, Masarykova univerzita, pp. 43-64. ISBN: 978-80-7465-015-4.

Gibas, Petr; Pauknerová, Karolína; Stella, Marco (2011): Non-humans in Social Science: Animals, Spaces, Things

Červený Kostelec: Pavel Mervart. ISBN: 978-80-7465-010-9.

Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr (2011): The Struggle over Nature and Relaxation in (Sub)urban Space: The Case of Garden Colonies in Kbely, Prague 19

Urban People. 13(2), pp. 221-233. ISSN 1212-811.

Pauknerová, Karolína (2010): Hladké a měkké: promýšlení chůze městem

Biograf 51, pp. 89-101. ISSN 1211-5770.

Pauknerová, Karolína (2010): Libenice – fenomenologický výzkum krajiny středního neolitu

In: Sýkorová, Ivana (ed.). Ecce Homo. In Memoriam Jan Fridrich. Praha: Česká společnost archeologická, pp. 283-290. ISBN 978-80-86912-45-5.

Gibas, Petr; Pauknerová, Karolína (2010): Město kolem Botiče: alternativní seminář z urbánní antropologie

Cargo, pp. 151-163. ISSN 1212-4923.

Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr; Čížek, Bedřich (2010): Oáza klidu nebo ráj golfistů? Zahrádkáři a postsocialistická transformace (nejen) v Praze

In: Soukupová, Blanka (ed.). Neklidná krajina vzpomínání. Konkurenční společenství paměti ve městě. Praha, pp. 175-186, 193-194. ISBN 978-80-88997-47-4.

Pauknerová, Karolína (2010): Two cultures in one flatland: Phenomenological Analysis of Two Prehistoric Landscapes (Kladno region)

Slovak Ethnology – Material culture 58(5), pp . 598-613. ISSN 1335-1303.

Pauknerová, Karolína (2010): Ztracené světy v postmoderním městě. Fetišizace minulosti

In: Soukupová, Blanka - Novotná, Hedvika - Jurková, Zuzana and Stawarz, Andrzej (eds.). Evropské město. Identita, symbol, mýtus. Bratislava, pp. 187-198. ISBN 978-80-88997-44-3.

Gibas, Petr; Pauknerová, Karolína (2009): Mezi pravěkem a industriálem: několik poznámek k antropologii krajiny

Český lid 96(1), pp. 131-146. ISSN 009-0794.