Perspektivy (příloha Katolického týdeníku č. 10)

Účastníci: Frei, Jan
Hlasatel byl umlčen, pravda trvá. Křesťanské motivy v Patočkově filosofii. - příspěvek Jana Freie
Známý filosof a jeden z inspirátorů Charty 77 zemřel právě před 40 lety (14. 3. 1977). Vzdělaný svět pořádá o Janu Patočkovi konference, konají se přednášky, píší články, v nichž se analyzuje jeho rozsáhlé dílo věnované fenomenologické filosofii, filosofii dějin, dějinám evropského a českého myšlení, moderní vědě, mýtu a umění. A také připomínají jasně viditelné křesťanské motivy jeho filosofie.

Přiložené soubory: